Wet werk en zekerheid (Wwz)

Het kabinet heeft als doel een blijvende verbetering van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Een goed werkende arbeidsmarkt is essentieel voor de groei van een economie. Helaas voldoet de arbeidsmarkt van dit moment niet aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Het kabinet heeft in april 2013 een sociaal akkoord gesloten. In dit akkoord zijn maatregelen afgesproken om de arbeidsmarkt te actualiseren aan de huidige arbeidsverhoudingen in de samenleving. De Wet werk en zekerheid is samengesteld aan de hand van dit akkoord.

Beleidsinformatie

De intentie van deze wet is om te helpen aan een goede arbeidsmarkt. Daarom worden alle wijzigingen op 3 verschillende terreinen toegepast.artikel

– het flexrecht
– het ontslagrecht
– de werkloosheidswet (WW)

 

Laat een reactie achter